Онлайн дневник

Онлайн дневник

четвъртък, 31 март 2016 г.

Kръгла маса на тема „Спортът за здрави деца и чиста природна среда”

Отзиви за събитието в пресата и онлайн пространството - PRESS TV, kazanlak.com, kazanlak.bg (община Казанлък), pglpt.com, art-school.eu 

На 30.03.2016 г. в  Младежки дом Казанлък се проведе кръгла маса  на тема „Спортът ЗА здрави деца и чиста природна среда” по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък", с изпълнител СНЦ Клуб за спортни приключения „Свободен елемент”. Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Участници в него бяха 15 ученици от НГПИД „Акад.Д.Узунов“, с ръководител Стефка Дамянова и 15 ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, с ръководител Райна Дечкова, партньори по проекта. Целта на проекта бе да се стимулира физическата активност у младите хора и се повиши отговорното им отношение към природата. Гости на кръглата маса бяха представители на Община Казанлък, г-жа П. Минекова–директор на ПГПИД, г-жа. Св.Стоянова – помощник директор по УПД в ПГЛПТ, спортисти от града, представители на медиите и др.
Работата по проекта продължи 6 месеца и включи уъркшоп, на който ръководителите на проекта бяха подготвили интересни и разнообразни ролеви игри за опознаване и сплотяване на участниците. Бе представена презентация за алтернативните спортове на открито и бяха разпределени задачите между сформираните 2 работни екипа. На организираните месечни работни срещи учениците се запознаха с активни спортисти от Казанлък, които има разказаха и представиха различни спортове като парапланеризъм, велотуризъм, каякинг, алпинизъм и катерене, спелеология /пещерно дело/. Проучваха и събираха  информация за спортовете и терените на открито на територията на града и региона и изработиха  интерактивна карта, на която отбелязаха местата за спорт. Логата, пиктограмите и рисунките, с които участниците обозначиха спортовете на картата са изработени от учениците на НГПИД, а презентацията за цялостната работа по проекта бе изготвена и представена от учениците на ПГЛПТ.
Всички участници в проекта много се забавляваха и останаха доволни от наученото. С нетърпение всички очакват финалното демонстрационно пътуване с каяци и велосипеди в околностите на язовир Копринка, организирано от СНЦ Клуб за спортни приключения  „Свободен елемент”.