Онлайн дневник

Онлайн дневник

петък, 13 ноември 2015 г.

Резюме на проекта

Проектът има за цел стимулиране на физическата активност у младите и въвличане на местните власти за благотворно влияние върху здравословното състояние и повишаване знанията за отговорно отношение към природата.
Очакваме да получим подкрепа от местните власти и учащите на идеята за подобряване условията за активен отдих и активно включване на спортните занимания в свободното време като метод за устойчиво развитие на община Казанлък.

Няма коментари:

Публикуване на коментар