Онлайн дневник

Онлайн дневник

петък, 13 ноември 2015 г.

Дейности


УЪРКШОП - Организиране и провеждане на  уъркшоп с учениците, по време на който ще се идентифицират целите и резултатите и ще се разпределят отговорностите между самите ученици за изпълнение на дейностите по проекта. Ще се определят два смесени отбора от двете училища с по 3-ма отговорници - двама младежи и един ръководител (учител), които ще са пряко ангажирани с изпълнението на дейностите.  Задълженията на всеки отбор ще се разпределят на креативни и технически, а успехът от изпълнението на задачите на всеки отбор ще е от значение за успеха на целия екип. Събитието завършва с интерактивна ролева игра за сплотяване на екипа и определяне на отбори.

ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРТА С МЕСТА ЗА СПОРТ И АКТИВНОСТИОтборите с отговорниците и експертите по проекта ще изработят електронна Google базирана карта на община Казанлък, върху която ще нанесат всички места за спорт и активен отдих в общината. Целта е да се събере в едно информацията за развитите продукти и услуги за спорт и активен туризъм в Казанлък и тя да достигне до повече потенциални потребители. Електронната карта ще се предостави на общинската администрация, на хотели и туристически агенции, които могат да я размножат и да я раздават безплатно на своите гости и посетители. Картата ще се качи и на фейсбук страницата на КСП "Свободен елемент", както и на интернет страниците на двете гимназии, община Казанлък и Оператора.
МЛАДЕЖКА КРЪГЛА МАСАТази дейност предвижда организирането и провеждането на младежка  кръгла маса на тема "Спортът ЗА здрави деца и чиста природна среда". Дейността включва официално представяне на готовата електронна карта, презентации по темата - от страна на младежите.ДЕМОНСТРАЦИОННО ПЪТУВАНЕВ края на проекта ще организираме демонстрационно пътуване в околностите на язовир Копринка с каяци и велосипеди. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар